Smreky určenie základného tvaru

26.08.2012 18:02

Objavil som krásu smreku ako bonsaja,tak som sa na smrek v minulých výkopoch zameral.Tento rok som už mohol zopár smrekom určiť základný tvar.

Na smrekoch som iba určil tvar a polohu vetvenia ,ale ponechal som ešte hodne zelenej hmoty,aby som smreky veľmi nestresoval.Ja na smreky idem veľmi opatrne.I tak malý prestih na smrekoch bol,lebo boli veľmi husté.

Hlavmý kmeň bol bez kvalitného zavetvenia-tak som sa nakoniec rozhodol pre výrazné zníženie stromu s mrtvým drevom (ktoré budem vytvárať neskôr)

Iný pohľad

Tu je ďalší,ktorý som tiež výrazne znižoval

Druhá strana

Čelný pohľad.Ešte sa bude upravovať vrchol a prechod naň.

Tak prišiel na rad aj tento smrek.Zatiaľ podstúpil prvé tvarovanie-prestrih ,výber a vydrôtovanie základných vetiev.Bol určený len základný tvar.Smrek nebol vydrôtovaný úplne,lebo som ponechal viac zelenej hmoty.

Bočný pohľad

Smrek po hrubom základnom tvarovaní