Smrek dvojkmeň

27.06.2013 20:21

Smrek ktorý ma hneď pri náleze zaujal.Foto po vykopaní nemám,ale smrek som vyfotil aspoň po základnom rozložení obrastu.